Ирис Пром е основана во 1994 година со главна дејност трговија, од 1998 година активно работи трговија со репроматеријали за месната индустрија. Во изминатите 25 години посветено работи на подобрување на своите услуги со максимална грижа за потребите на клиентите, поставувајќи го квалитетот како темел на своето работење. Ирис Пром е деловен соработник на реномирани глобални производители од областа и во таа насока постојано ги следи технолошките трендови и е редовен посетител на најреномираните европски саемски манифeстации за храна.