Вакум кеси
100 x 200 mm
100 x 400 mm
100 x 450 mm
110 x 200 mm
110 x 260 mm
120 x 200 mm
120 x 220 mm
120 x 300 mm
120 x 400 mm
120 x 450 mm
120 x 510 mm
140 x 200 mm
140 x 220 mm
140 x 260 mm
140 x 420 mm
150 x 250 mm
150 x 300 mm
150 x 350 mm
155 x 225 mm
170 x 200 mm
170 x 250 mm
180 x 300 mm
180 x 380 mm
180 x 420 mm
200 x 250 mm
200 x 300 mm
200 x 350 mm
220 x 240 mm
220 x 270 mm
250 x 250 mm
250 x 300 mm
250 x 350 mm
250 x 400 mm
350 x 450 mm
415 x 500 mm
Опција за производство според вашите дадени димензии